Matti Eskelinen

Matti Eskelinen

Matti on 37-vuotias ohjelmistoalan ammattilainen, jonka piakkoin valmistuva tohtorin väitöskirja käsittelee rakenteisia tilastollisia menetelmiä signaalien ja datan analysointiin. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan tietotekniikka ja sivuaineinaan matematiikka ja tilastotiede. Maisterin tutkinnon hän suoritti erinomaisin arvosanoin vuonna 2005. Hänen intohimonaan on tiede ja teknologia, erityisesti tekoäly ja koneoppiminen sekä erilaiset ihmisten elämää mukavoittavat ja helpottavat laitteet ja järjestelmät.

Jo 17 vuoden ajan Matti on kerännyt kokemusta hyvin monenlaisista ohjelmistokehitystehtävistä. Hän on laatinut komentorivipohjaisia apuohjelmia ja graafisia työpöytäsovelluksia, älypuhelinsovelluksia alkaen ensimmäisistä Symbian-laitteista aina nykyisiin moderneihin Android-laitteisiin asti, sekä web-sovelluksia niin selaimen kuin palvelimenkin puolelle. Hän on kirjoittanut proseduraalisia, oliosuuntautuneita ja funktionaalisia ohjelmistoja. Ohjelmointitehtävien lisäksi hän on osallistunut laajoihin integrointi- ja ylläpitoprojekteihin ja vastannut laajojen ohjelmistojen kokoonpano- ja julkaisutehtävistä. Työskennellessään Kiinassa silloisen työnantajansa paikallisen tiimin tukena hän osoitti kykenevänsä auttamaan uusia projekteja käyntiin nopeasti ja selvittämään käynnissä olevien projektien ongelmia erittäin tehokkaan omaksumiskykynsä turvin. Hän ei pelkää haasteellisia tilanteita, vaan ryhtyy järjestelmällisiin toimiin tilanteen vaatimalla tavalla. Hän kykenee työskentelemään täysin itsenäisesti mutta on myös harjaantunut tiimityöskentelijä. Suullinen ja kirjallinen kommunikointi sujuu luontevasti suomeksi ja englanniksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Matti on uransa aikana ollut monessa mukana, ja vaikka hän ei ole ehtinyt erikoistua mihinkään ympäristöön tai rooliin, hänen valttinsa on monipuolisuus ja laaja kokemus. Hän pystyy tarttumaan käytännössä mihin tahansa ohjelmistokehitystehtävään, pääsemään ripeästi liikkeelle kokemukseensa turvautuen, ja oppimaan tarvittavat tiedot työn edetessä. Hänen erityisenä vahvuutenaan on ongelmanratkaisu- ja hahmotuskyky niin virheiden syiden selvittämisessä kuin uusien ratkaisujen kehittämisessäkin.