projektin aloitus

Aloitan nyt uuden blogikirjoitusten sarjan, jossa esittelen omaa sisäistä kehitysprojektiani. Tarkoituksena on toisaalta esitellä työskentelytapojani sekä asioita, joita osaan tehdä, mutta myös esitellä uudenlaisia ideoita liittyen digitaalisten järjestelmien kehittämiseen.

Tavoitteena on rakentaa oppiva datan analysointijärjestelmä, jota voisi käyttää erilaisilla laitteilla ja myös verkkoselaimessa. Lyhyellä tähtäimellä sen on tarkoitus olla pienimuotoinen referenssiprojekti, jolla voisi esitellä ja kokeilla erilaisia ideoita, mutta keskipitkällä aikavälillä toivoisin voivani kehittää sen pohjalta suoraan asiakkaille markkinoitavan tuotteen. Tämä tietysti edellyttäisi yrityksen laajentamista tai sopivien yhteistyökumppanien löytämistä. Tekniikka on kuitenkin kehittynyt niin pitkälle, että prototyypin pystyy rakentamaan yksinäänkin.

Käynnistän projektin yleensä jonkinlaisella selvitysvaiheella, jossa tutkin millaisia tekniikoita ja työkaluja tarvitaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa yleensä myös teen kokeiluja ja rakentelen nopeita prototyyppejä saadakseni käytännön tuntumaa ideoihini. En takerru sellaisiin työkaluihin ja tekniikoihin, jotka tunnen jo valmiiksi, vaan yritän selvittää sopivimmat vaihtoehdot, koska en pelkää uusien asioiden opettelua. Joitakin rajoitteita täytyy kuitenkin asettaa, jotta päästään liikkeelle ripeästi. Kaikkea ei kannata tehdä täysin uusilla työkaluilla.

Tärkeimmät rajoitteet tässä projektissa tulevat siitä, että haluan käyttää funktio-ohjelmointia ja graafitietokantoja dataa käsittelevissä ydinmoduuleissa. Kirjoitan näistä aiheista lisää myöhemmin, mutta näihin päätöksiin vaikuttavat omat kokemukseni siitä, että funktio-ohjelmoinnilla saa tehtyä vaativia algoritmillisia asioita hallittavammin ja nopeammin kuin perinteisemmillä ohjelmointikielillä. Käyttämäni menetelmät puolestaan ovat graafipohjaisia, ja käsiteltävä data on hyvin monimuotoista, joten graafitietokannat tekevät datan käsittelystä luontevampaa ja helpompaa.

Projektiin täytyy ilmiselvästi kuulua palvelinkomponentteja, jotta samaa dataa voidaan käyttää useilla laitteilla ja verkkoselaimilla. En halua käyttää aikaa laitteiden kanssa tappelemiseen, joten vuokrattavat pilvipalvelimet ovat helppo ratkaisu. Haluan myös käyttää Suomessa sijaitsevia palvelimia, ja palvelun täytyy olla skaalautuva jotta laajentuminen on mahdollista tulevaisuudessa. Koska työskentelen yksin, haluan käyttää mahdollisimman paljon valmiita, toimiviksi todettuja moduuleita. Tämän vuoksi pilvialustan täytyy tukea Dockeria, joka mahdollistaa tällaisten valmiiksi paketoitujen modulaaristen palikoiden helpon käyttöönoton.

Näillä perusteilla alustava projektiympäristö on hahmottunut seuraavasti: pilvipalvelinten tarjoajaksi valikoitui kotimainen Nebula. Heiltä saan skaalautuvat OpenStack-palvelimet valmiilla Docker-tuella. Graafitietokannaksi on valikoitunut neo4j, koska siinä on hyvä skaalautuvuus tulevaisuutta ajatellen, valmiita rajapintoja useisiin työkaluihin sekä valmis Docker-paketti. Vakuutuin myös siitä, millä tavalla itse graafitietokanta on rakennettu, mutta tästä lisää myöhemmin. Palvelinpuolen ohjelmointia teen alkuun Haskellilla ja Yesodilla, koska ne ovat minulle tuttuja ja niillä pääsen nopeasti liikkeelle. Tuotantokäyttöön tulevia sovelluksia varten on kuitenkin löydettävä kypsemmät työkalut, ja alustavasti olen aikonut tutkia Scala-ohjelmointikieltä ja Apache Sparkia, mutta selvitän muitakin vaihtoehtoja. Selaimen puolella haluan pitäytyä mahdollisimman kevyissä ratkaisuissa, ja minulle tutuista työkaluista Bootstrap ja jQuery ovat tällä hetkellä vahvimpia. Työpöytä- ja mobiilisovellusten kanssa en halua käyttää liikaa aikaa, joten Qt ja Android ovat tuttuina ja yleisinä ympäristöinä luonteva valinta.

Seuraava vaihe on se, että pystytän palvelimelle neo4j-tietokannan ja teen kevyen prototyyppisovelluksen, jolla pystyn selaamaan tietokantaa ja tekemään siihen pieniä muutoksia. Raportoin edistymisestä ensi viikolla, ja samalla käyn läpi mietteitäni graafitietokannoista yleisesti.


Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.