seuraavia askeleita

Kuluneen viikon olen lähinnä hoidellut monenlaisia käytännön asioita, joita yrityksen käynnistäminen vaatii, ja hahmotellut mielessäni kokonaiskuvaa toimintatavoista. Nyt ajattelin istahtaa alas hetkeksi ja hahmotella millaisia asioita aion käsitellä tässä blogissa lähiaikoina. Tarkoituksena on paitsi kommentoida erilaisia ajankohtaisia ja muuten tärkeitä tai mielenkiintoisia aiheita, myös esitellä omaa toimintaani ja osaamistani erilaisten projektien muodossa. Tässä kirjoituksessa piirtelen hieman karttaa maastosta, jossa lähiaikoina tulen liikkumaan, ja toivoakseni onnistun herättelemään mahdollisten tukijoideni ja asiakkaideni mielenkiintoa.

kirjoja ja kirjoituksia

Koska liiketoimintani tulee pitkällä tähtäimellä rakentumaan erikoisosaamisen varaan, olen varannut itselleni aikaa lukemiselle ja pohtimiselle. Osaamista täytyy ylläpitää ja kehittää edelleen. Tietysti myös väitöskirjani loppuunsaattaminen vaatii aikaa ja energiaa, mutta tästä aiheesta kirjoitan myöhemmin. Lähiviikkoina tulen kirjoittamaan jonkinlaisia arvosteluja ja kommentaareja tärkeistä kirjoista, joita olen lukenut ja joita voin suositella muillekin. Jotkin näistä ovat yleistajuisempia, toiset teknisempiä tai matemaattisempia.
Luetellakseni muutamia esimerkkejä, tulen esittelemään sellaisia kirjoittajia kuin Pedro Domingos, David Vernon, David Mumford, Jeff Hawkins, Ray Kurzweil ja Marcus Hutter. Keskeisiä aiheita ovat erilaiset tekoälyyn ja älykkäisiin järjestelmiin liittyvät ideat ja tekniikat. Tulen kirjoittamaan myös ajankohtaisista aiheista, uutisista ja läpimurroista ja kommentoimaan niitä.

projekteja ja kokeiluja

Edellisessä kirjoituksessani väitin hiukan provosoivasti ja itsetietoisestikin olevani henkilö, joka kykenisi periaatteessa yksinään toteuttamaan kokonaisen järjestelmän palvelimilta useisiin päätelaitesovelluksiin saakka. Tällaisesta henkilöstä käytetään usein nimitystä full-stack -kehittäjä, vaikka termin tyypillinen merkitys on kylläkin hiukan suppeampi, ja tarkoittaa henkilöä joka on minua huomattavasti rutinoituneempi työtehtävissään. En markkinoi itseäni full-stack -kehittäjänä, mutta en halua jättää tätä väitettä pelkäksi kehuskelevaksi heitoksi, vaan todistaa sen. Tarkoitukseni on toteuttaa kuvatunlainen kokonaisuus vaiheittain, dokumentoiden prosessi tässä blogissa.
Tavoitteena tässä kirjoitussarjassa on toisaalta tehdä alaa vähemmän tuntemattomille selkeämmäksi, millaisia asioita modernien tietojärjestelmien toteuttaminen vaatii, ja millaisia osasia niissä on. Toisaalta haluan kuvailla nopeaa tekniikan kehitystä viimeisen 20 vuoden aikana; olen kuitenkin nähnyt läheltä ne ajat, jolloin nykyisen kaltaisia työkaluja ja apujärjestelmiä ei vielä ollut, ja suuri osa järjestelmien koodista ja konfiguroinneista piti vaivalloisesti kirjoittaa itse. Nykyään olemme tilanteessa, jossa yhden henkilön on mahdollista kohtuullisessa ajassa suoriutua kaikista työvaiheista.
Kirjoituksissa tullaan käsittelemään sellaisia asioita kuin virtuaalikoneet, Docker, REST ja JSON sekä Android. Valtavirrasta tulen poikkeamaan sillä tavoin, että tulen käyttämään funktionaalista ohjelmointia, joten tulen käsittelemään myös sellaisia asioita kuin Haskell ja Yesod. Kaikki tämä on kuitenkin vasta runkoa varsinaiselle ydinasialle, joka on tietysti oppivat ja älykkäät järjestelmät. Tulen siis kirjoittamaan myös sellaisista asioista kuin relationaalinen oppiminen, neuroverkkojen ja Bayesin verkkojen lisäksi. Tällaisten tekniikoiden käyttö bisneksessä vaatii kuitenkin tietynlaisen pohjatyön ja runkotekniikan, ja haluan osoittaa ymmärtäväni riittävästi myös tästä puolesta. Tietysti tarvitsen myös omiin tarkoituksiini, esimerkiksi esittelyjä varten, jonkinlaisen perusjärjestelmän käyttööni. Tämän järjestelmän rakentamista tulen kuvailemaan tässä blogissa.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.